1. FACILITAR DADES DE FACTURACIÓ (Persona o societat només per facturació i no conductor)

   Aquest formulari només és per facilitar les dades de la facturació i/o autoritzar conductors. Exclusiu per clients amb reserva o contracte vigent.

   He llegit les condicions i obligacions i accepto. Les dades serán tractades amb confidencialitat en una base propietat d'Auto Lloguer Roda

   Caldrà presentar o enviar el Dni/passaport en el cas de persona física, o Cif en el cas de societat


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb lo exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte, de poder servir-los la informació que ens sol·liciten mitjançant aquesta via. En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-t’ho a l’adreça administracio@alr.cat o bé a l’adreça postal Auto Lloguers Roda SL, C/Francesc Sant Clement 83, 08500 Vic (Barcelona), més informació al telèfon 938886057


2. FACILITAR DADES DE CONDUCTOR (només autoritzada de conduïr però no facturació)

   Aquest formulari només és per facilitar les dades de la facturació i/o autoritzar conductors. Exclusiu per clients amb reserva o contracte vigent.

   He llegit les condicions i obligacions i accepto. Les dades serán tractades amb confidencialitat en una base propietat d'Auto Lloguer Roda

   Caldrà presentar el Dni o passaport i el permís de conduïr vigent.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb lo exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte, de poder servir-los la informació que ens sol·liciten mitjançant aquesta via. En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-t’ho a l’adreça administracio@alr.cat o bé a l’adreça postal Auto Lloguers Roda SL, C/Francesc Sant Clement 83, 08500 Vic (Barcelona), més informació al telèfon 938886057


3. FACILITAR DADES DE FACTURACIÓ I CONDUCTOR (només si és una persona física conductor i facturació)

   Aquest formulari només és per facilitar les dades de la facturació i/o autoritzar conductors. Exclusiu per clients amb reserva o contracte vigent.

   He llegit les condicions i obligacions i accepto. Les dades serán tractades amb confidencialitat en una base propietat d'Auto Lloguer Roda

   Caldrà presentar el Dni o passaport i el permís de conduïr vigent.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb lo exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte, de poder servir-los la informació que ens sol·liciten mitjançant aquesta via. En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-t’ho a l’adreça administracio@alr.cat o bé a l’adreça postal Auto Lloguers Roda SL, C/Francesc Sant Clement 83, 08500 Vic (Barcelona), més informació al telèfon 938886057


4. FACILITAR DADES DE TARGETA DE CRÈDIT PER FIANCES I/O LLOGUERS


   

   

   

   

   

  

   

   


   Només per dipòsit de fiança

   Només pel pagament lloguer

   Pel lloguer i el dipòsit fiança   No guardar aquesta targeta per properes operacions

   

Les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb lo exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte, de poder servir-los la informació que ens sol·liciten mitjançant aquesta via. En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-t’ho a l’adreça administracio@alr.cat o bé a l’adreça postal Auto Lloguers Roda SL, C/Francesc Sant Clement 83, 08500 Vic (Barcelona), més informació al telèfon 938886057