QUINA ÉS L'EDAT MÍNIMA PER PODER LLOGAR I/O CONDUÏR UN VEHICLE ?

Per llogar (sense conduïr) pot ser qualsevol persona física major d'edat o societat activa i degudament documentada i capacitada. Per conduïr els vehicles serà necessari els següents mínims segons els grups: 23 anys d'edat i 2 anys d'antiguitat del permís de conduïr amb els grups A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N. 25 anys d'edat i 3 anys d'antiguitat del permís de conduïr amb els grups E, X, I, J, Y, O, P, R, S T, U V, W

COM I QUAN PUC FER LA RESERVA ?

Es pot realitzar una reserva mitjançant telèfon 938886057, telèfons d'oficines corresponsals, per internet a www.alr.cat, o bé directament a les nostres oficines o agències col.laboradores. Es molt recomanable que les reserves es realitzin amb un temps previ a la sortida prevista, sobretot quan es tracta de vehicles turismes o familiars en ponts festius o de juny a setembre. També els vehicles en divendres i dissabtes.

QUÈ S'HA DE PAGAR PER CONFIRMAR UNA RESERVA ?

Normalment, fer confirmar una reserva, es sol.licitarà el pagament del 30% aprox. del lloguer en concepte de paga. Aquest pagament es podrà fer amb tarjeta bancària online, ingrés/transf.bancària o amb efectiu directament a una oficina ALR o col.laboradora. D'aquest import, en cas d'anul.lació 30 dies o més abans de l'entraga es retornarà el 75%. En menys dies, en funció del vehicle sol.licitat, caldrà consultar-ho.

QUINA DOCUMENTACIÓ ÉS NECESSITA PER LLOGAR ? HA DE SER ORIGINALS O FOTOCÒPIES ?

Serà necessari i obligatori presentar, a la recollida del vehicle, el DNI o PASSAPORT i el PERMÍS DE CONDUÏR original, espanyol o UE i vigents. La documentació ha de ser titular de la mateixa persona que es presenta i signa el contracte. No obstant això, en el cas de conductors adicionals, es podrà portar fotocòpies de Dni i permís de conduïr (2 documents) tot i que aquestes persones no siguin presents.

QUAN I COM S'HA FER EL PAGAMENT DEL LLOGUER ? S'HA DE PAGAR ALGUNA COSA MÉS ?

El pagament del lloguer es podrà realitzar en el mateix moment de l'entrega del vehicle o bé abans. D'aquest es descomptarà el 30% ja pagat anteriorment en la reserva com a paga i senyal. La forma de pagament es podrà realitzar mitjançant previ ingrés bancari, targeta bancària o bé amb efectiu o xec bancari conformat ja directament a l'oficina ALR o col.laborador. A part, a l'entrega del vehicle, també serà necessari disposar d'una targeta de crèdit (no dèbit), en la cual s'hi realitzarà una retenció de 350€ a 700€ segons el grup de vehicles. Aquesta retenció estarà vigent fins que acabi el lloguer. Un cop tornat el vehicle, es tancarà el contracte amb la corresponent facturació i l'esmentada retenció quedarà anul.lada automaticament, sense necessitat de tornar a passar la targeta.

ES POT RECOLLIR I TORNAR EL VEHICLE A QUALSEVOL HORA DEL DIA ? PODRÈ QUEDAR-ME'L MÉS DIES ?

L'entrega del vehicle (dia, hora i lloc) quedarà estipulada en la reserva. Aquesta pot variar les hores en funció de la disponibilitat. El retard excessiu a la recollida del vehicle, sense comunicat al respecte, pot suposar l'anul.lació de la reserva. Tanmateix, en el contracte, sempre reflexarà l'hora de sortida de la reserva. Les entregues sempre es realitzaran dintre del nostre horari comercial segons l'oficina ALR. El dia, hora i lloc de devolució del vehice també estarà estipulat en el contracte. Serà molt important respectar la devolució contractada ja que, sense autorització específica i contractual, quedarà sense cap cobertura d'assegurança i es podrà considerar falta greu d'apropiació indeguda pel codi penal. Per evitar això només caldrà sol.licitar una ampliació a ALR i reflexar-ho al contracte.

PUC DEIXAR EL VEHICLE A ALTRES PERSONES ? PUC INCLOURE MÉS D'UN CONDUCTOR ?

Sense autorització específica no es pot deixar el vehicle a cap altra persona. Qualsevol conductor, sempre haurà de constar per escrit en el contracte, del contrari no tindrà cap cobertura. L'arrendatari podrà incloure els conductors que desitgi sempre que compleixin els requisits.

ES POT VIATJAR A FORA D'ESPANYA ?

Amb prèvia autorització i escrita en el contracte sí. Només pels principals països membres de la Unió Europea, a més també dels principats europeus. En cap cas es podrà circular fora de la UE. ja que no disposen de carta verda i es consideraria una falta molt greu d'incompliment.

EL PREU DEL LLOGUER INCLOU LES ASSEGURANCES ? QUINES COBERTURES TENEN ?

No tenim assegurances adicionals, per tant els preus dels nostres lloguers inclouen totes les assegurances possibles (excepte els lloguers amb furgoneta.cat que ofereixen unes cobertures més reduïdes). Les cobertures que ofereixen són RC responsabilitat civil a tercers,PAI danys personals al conductor i passatgers, CDW danys al propi vehicle per accident de circulació (excepte franquicia), TP robatori del propi vehicle(excepte franquicia), AV assistència en viatge 24h per tot UE. Les franquicies oscilen entre els 475€ i els 975€ segons el grup de vehicles.

QUÈ NO COBREIXEN LES ASSEGURANCES ?

En primer lloc no oferiran cap cobertura si el contracte de lloguer està caducat o bé si el vehicle es conduït per una persona no autoritzada en el contracte. Tampoc queda cobert els danys per negligències o imprudències del conductor, circular per fora del territori autoritzat, el robatori de parts del vehicle o objectes de l'interior del vehicle, o bé incidències sense parte d'accidents escrit d'accidents o mal realitat.

QUE MÉS ESTÀ INCLÒS EN EL PREU I QUÈ NO ESTÀ INCLÒS ?

El preu inclou tot el descrit en els detalls de la reserva i contracte: Dies de lloguer, quilòmetres recorregut, conductors inclosos, assegurances,accessoris adicionals, entregues especials, devolucións especials, àmbit de circulació, etc. Pel contrari no està inclòs tot el que no està detallat. Per això és important fixar-se bé en els conceptes de la reserva i/o contracte. Llavors aquests conceptes sí poden tenir un cost adicional: Repostatge combustible, ampliació lloguer, falta d'accessoris, kms adicionals, neteja, etc.

REBRÉ ALGUNA INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL VEHICLE ?

En el moment de l'entrega del vehicle realizarem la formació necessària al conductor de com utilitzar-lo i conduïr-lo. Explicarem el seu funcionament i manteniment. Tanmateix facilitem un petit manual d'instruccions de funcionament, a part del manual del fabricant.

QUE HAIG DE FER EN CAS D'AVERIA I/O ACCIDENT ? COM PODRÉ CONTINUAR O TORNAR A CASA ?

Mantenir la calma. Aparcar el vehicle perquè no interrompeixi el transit. Facilitem uns telèfons 24 hores per tot Europa per sol.licitar l'assitència en carretera. Aquest servei és l'encarregat de facilitar-vos els mitjans possibles per rescatar-vos i sol.lucionar en un primer moment la vostra mobilitat. Posteriorment s'estudiarà si el vehicle es pot reparar en breu o bé se us facilitarà un transport alternatiu per continuar el viatge. Consulteu i informeu a ALR d'aquesta situació per així poder gestionar la millor solució.